Service Request Form / Zgłoszenie serwisowe

Please fill out the form and press "Submit" at the bottom of the form.

Wypełnij formularz i naciśnij "Wyślij" na dole formularza.

Nazwa firmy:

Kraj:

Imię i nazwisko:

Telefon komórkowy - niezbędny w celu połączenia przez Whatsapp:

e-mail:

Model maszyny:

Numer seryjny:

Data zakupu:

Opis zgłaszanej usterki:

Uploading...
Done!

Never submit passwords through this form.

Powered by

loading...
Your form has been successfully submitted.
Please install WhatsApp on your mobile phone so that we can assist you quickly.

Twój formularz został pomyślnie przesłany.
Zainstaluj WhatsApp na swoim telefonie komórkowym, abyśmy mogli szybko Ci pomóc.